Báo lỗi

Nếu bạn chắc chắn rằng một nội dung nào đó của mình bị sao chép, vi phạm những quy định hiện hành về quyền tác giả, hoặc bất kỳ các lỗi, vấn đề nào gặp phải khi đang sử dụng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến trên https://gocnhin.com.vn, xin vui lòng thông báo và cung cấp cho Góc Nhìn những thông tin sau:

1. Về vi phạm bản quyền tác giả, vi phạm sở hữu trí tuệ:

Thông báo từ phía người sử dụng, khẳng định rằng nội dung đã được đăng tải khi chưa được sự đồng ý của người giữ bản quyền

Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ của mình với nội dung mà cá nhân đó cho là bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.

Thông báo về địa chỉ trên trang web nơi có chứa nội dung bị vi phạm bản quyền (cung cấp địa chỉ tới nội dung đó).

Địa chỉ, số điện thoại và e-mail của cá nhân.

Một bản cam kết của cá nhân trước pháp luật rằng những thông tin mình đưa ra là hoàn toàn chính xác và bạn là người giữ bản quyền hợp pháp hoặc có quyền đại diện hợp pháp cho người giữ bản quyền đó.

Vui lòng thông báo về việc vi phạm bản quyền cho chúng tôi qua địa chỉ Email mxhgocnhin@gmail.com

2. Các lỗi gặp phải trên GÓC NHÌN:

– Ghi rõ các vấn đề, lỗi gặp phải trên GÓC NHÌN.

– Yêu cầu xử lý lỗi.

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác và đóng góp của bạn.