phantu phantu
29/05/2024 12:11:49

Hoàng Quân (HQC): Lên kế hoạch thực hiện doanh thu kỷ lục, tập trung phân khúc bất động sản NOXH, BĐS khu công nghiệp và BĐS thương mại

Với định hướng phát triển trong chiến lược giai đoạn 2024-2030, HQC sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về NOXH, đồng thời đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm bất động sản (BĐS) NOXH, BĐS khu công nghiệp, BĐS thương mại... Mục tiêu doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng trong năm 2024.

Các dự án BĐS NOXH, BĐS khu công nghiệp, BĐS thương mại sẽ đóng góp vào doanh thu 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHCĐ CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán HQC), năm 2024, công ty lên kế hoạch với mục tiêu doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng, gấp 6,2 lần và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, gấp đến 19,2 lần thực hiện năm 2023.

Ngoài vai trò chủ đầu tư dự án, HQC còn hợp tác với các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Hoàng Quân và hợp tác với Tập đoàn Novaland để hiện thực hóa mức doanh thu và lợi nhuận này.